Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble (SNES)

Game Screenshots

Screenshot
Screenshot