Pokemon Puzzle League (N64)

Game Screenshots

Screenshot
Screenshot