Ninja Jajamaru-kun (NES)

Game Screenshots

Screenshot
Screenshot