King's Knight (NES)

Game Screenshots

Screenshot
Screenshot